Εξοικονόμηση από αρχή λειτουργίας
Κατανάλωση Συμβατικών 10.288.836,09 Kwh
Κατανάλωση LED 2.214.772,25 Kwh
Τιμή Kwh 0.1479
Εξοικονόμηση σε Kwh 8.074.063,84 Kwh
Εξοικονόμηση σε € 1.194.154,04
Ποσοστό Εξοικονόμησης 78,47 %