Εξοικονόμηση από αρχή λειτουργίας
Κατανάλωση Συμβατικών 6.114.320,58 Kwh
Κατανάλωση LED 1.302.902,81 Kwh
Τιμή Kwh 0.1479
Εξοικονόμηση σε Kwh 4.811.417,76 Kwh
Εξοικονόμηση σε € 711.608,69
Ποσοστό Εξοικονόμησης 78,69 %