Εξοικονόμηση από αρχή λειτουργίας
Κατανάλωση Συμβατικών 12.051.412,50 Kwh
Κατανάλωση LED 2.602.922,28 Kwh
Τιμή Kwh 0.1479
Εξοικονόμηση σε Kwh 9.448.490,23 Kwh
Εξοικονόμηση σε € 1.397.431,70
Ποσοστό Εξοικονόμησης 78,40 %