Εξοικονόμηση από αρχή λειτουργίας
Κατανάλωση Συμβατικών 8.402.647,43 Kwh
Κατανάλωση LED 1.801.356,33 Kwh
Τιμή Kwh 0.1479
Εξοικονόμηση σε Kwh 6.601.291,10 Kwh
Εξοικονόμηση σε € 976.330,95
Ποσοστό Εξοικονόμησης 78,56 %